website templates

Demetrovics Zsolt

Kutatásvezető

Barta Csaba

Barta Csaba

Kutató

Joël Billieux

Kutató

Bőthe Beáta

Kutató

Eisinger Andrea

Kutató

Felvinczi Katalin

Kutató

Mark Griffiths

Kutató

Király Orsolya

Kutató

Kökönyei Gyöngyi

Kutató

Koronczai Beatrix

Kutató

Kótyuk Eszter

Kutató

Kun Bernadette

Kutató

Magi Anna

Kutató

Paksi Borbála

Kutató

Marc Potenza

Kutató

Reinhardt Melinda

Kutató

Szabó Attila

Kutató

Urbán Róbert

Kutató

Várnai Dóra

Kutató

Vereczkei Andrea

Kutató

Veres-Székely Anna

Kutató

Mobirise

Demetrovics Zsolt

Klinikai szakpszichológus, addiktológus, kulturális antropológus. Az MTA doktora, egyetemi tanár. Korábban az ELTE Pszichológiai Intézetének igazgatója, illetve a Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék tanszékvezetője. Főbb kutatási területe a szenvedélybetegségek epidemiológiája, a kémiai és viselkedési addikciók (szerencsejáték, problémás videójáték-használat, kényszeres vásárlás, testedzésfüggőség, munkafüggőség) személyiségpszichológiai, motivációs és családi háttere és prediktorai. A Magyar Addiktológiai Társaság korábbi elnöke, valamint alapító főszerkesztője a Journal of Behavioral Addictions c. szakfolyóiratnak és elnöke az International Society for the Study of Behavioral Addictions elnevezésű tudományos társaságnak.

Barta Csaba

Dr. Barta Csaba egyetemi docens a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézetében. Több mint 15 éve pszichogenetikai témájú kutatásokban vesz részt. Fő területe az addikciók genetikai háttere, ezen belül korábban a szerfüggőségekkel (heroin, alkohol, nikotin és egyéb drogok), valamint az utóbbi években a különböző viselkedési addikciókkal (internet, videojáték, szerencsejáték, sport és kapcsolati függőség, stb.) foglalkozik. Másik fő érdeklődési területe a gyermekpszichiátriai zavarok, főleg a Tourette szindróma és az ADHD (gyermekkori figyelemhiányos hiperaktivitási zavar) genetikai hátterének vizsgálata. Az utóbbi években ez kibővült a Tourette szindróma epigenetikai kutatásával mind betegekben, mind állatmodellekben.

Mobirise
Mobirise


Joël Billieux

Joël Billieux pszichológus, a Luxemburgi Egyetem kutatója és a Louvaini Katolikus Egyetem (Belgium) vendégprofesszora. Joël az Addictive and Compulsive Behaviours Lab (ACB-Lab) vezetője, és az Integrative Research Unit on Social and Individual Development (INSIDE, Luxembourgi Egyetem) tagja. Ezek mellett kutatóként dolgozik a Genfi Egyetemi Kórház addiktológiai részlegén és a Lausanne-i Egyetemi Kórház szerencsejáték központjában. PhD fokozatát pszichológiából szerezte a Genfi Egyetemen. Ugyanitt végzett kognitív-viselkedésterápiás posztgraduális képzést is. Fő kutatási területe a függőségek kialakulásában szerepet játszó pszichológiai tényezők (kognitív, affektív, motivációs és interperszonális) vizsgálata, különös tekintettel az önszabályozással kapcsolatos folyamatokra. Szintén fontos kutatási területe a viselkedési addikciók konceptualizálása és diagnosztikája. 2014 óta szakértőként vesz részt a World Health Organization, az információs és kommunikációs technológiák túlzott használatával foglalkozó munkacsoportjában. 2017 óta az International Society for the Study of Behavioural Addictions (ISSBA) vezetőségi tagja. Több mint 150 lektorált cikk, számos könyvfejezet és három könyv szerzője. Az International Gambling Studies folyóirat regionális szerkesztője, a Journal of Behavioral Addictions folyóirat szerkesztője, a Current Addiction Reports folyóirat szekciószerkesztője, és számos további folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Bőthe Beáta

Bőthe Beáta jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében dolgozik, a Társas Intervenciók Kutatócsoport tagja. Beáta több mint 30 nemzetközi, tudományos publikációban működött közre. Fő kutatási területe a problémás és nem problémás pornográfia-fogyasztás személyiségbeli, szituációs és motivációs hátterének vizsgálata, valamint a viselkedési addikciók területén folytatja kutatásait. Célja a kutatási eredmények gyakorlati felhasználása, jelenleg egy problémás pornográfia-használatot csökkentő online intervención dolgozik.

Mobirise
Mobirise


Eisinger Andrea

2011-ben végzett pszichológusként az ELTE PPK Klinikai és Egészségpszichológiai Szakirányon, ahol jelenleg doktori tanulmányait folytatja a Személyiség- és Egészségpszichológiai program keretében. Disszertációjának témája a marihuána-használat motivációs háttere. 2013 óta a Magyar Addiktológiai társaság titkára, valamint az ELTE Szerencsejátékos Segélyszolgálat koordinátora.

Felvinczi Katalin

Felvinczi Katalin, habilitált egyetemi docens az ELTE Pszichológiai Intézet munkatársa. 2001-2011 között a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet igazgatója volt, ezen periódus során elsősorban a hazai drogpolitika megvalósítása szempontjából releváns intézményrendszer kialakításán és működőképessé tételén fáradozott. Fő érdeklődése köre a legális és illegális szerhasználathoz, azon belül is az intervenciók tervezéséhez és értékeléséhez kötődik. Számos kutatási és kutatás-fejlesztési projektben vett részt az elmúlt években, amelyek egyfelől a prevenciós beavatkozások minőségi standardoknak való megfelelését, másfelől pedig a szerhasználat hátterében meghúzódó társas és társadalmi tényezők megismerését célozta. A Magyar Addiktológiai Társaság főtitkára, 2013-2015 között a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja igazgató tanácsának póttagja volt az Európai Parlament megbízásából.

Mobirise
Mobirise

Mark Griffiths

Dr. Mark Griffiths pszichológus, a Nottingham Trent University professzora, az International Gaming Research kutatócsoport vezetője. A viselkedési addikciók nemzetközileg ismert szakértője, több mint 770 lektorált cikk, öt könyv, több mint 150 könyvfejezet és több mint 1500 további cikk szerzője. Munkáját 19 nemzeti és nemzetközi díjjal jutalmazták. Független újságíróként is tevékenykedik, több mint 3500-szor jelent meg különböző televízió- és rádióműsorokban, és több mint 350 cikket írt nemzeti és nemzetközi újságoknak és magazinoknak.

Király Orsolya

2016-ban szerzett doktori fokozatot az ELTE Pszichológiai Doktori Iskolájában. Jelenleg az ELTE PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékén dolgozik egyetemi adjunktusként. Legfőbb érdeklődési és kutatási területe a videojátékok pszichológiai vonatkozásai és a problémás játékhasználat, avagy közismertebb nevén a „videojáték-függőség”, melyet elsősorban kérdőíves módszerekkel vizsgál. Több hazai és nemzetközi kutatásban is részt vesz viselkedési addikciók, videojáték- és internethasználat témakörben. Számos nemzetközi cikke és könyvfejezete jelent meg, és rendszeresen jár hazai és külföldi konferenciákra. Évek óta ír játékpszichológiai témájú ismeretterjesztő cikkeket a GameStar magazinba.

Mobirise
Mobirise

Kökönyei Gyöngyi

Az ELTE PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia tanszékének oktatója és kutatója, valamint a Semmelweis Egyetem NAP2 Genetikai Agyi Képalkotó Kutatócsoportjának tudományos munkatársa. 2011-2014 között Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesült, és 2015-ben elnyerte az ELTE Ígéretes kutatója címet. Legfőbb kutatási területe az érzelemszabályozás, azon belül is elsősorban a rágódás és a testi-lelki egészség közötti kapcsolat feltárására törekszik különböző módszerek segítségével.


Koronczai Beatrix

Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, az ELTE Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék adjunktusa. Kutatási területe a problémás internethasználat, problémás közösségioldal-használat. Oktatói/kutatói munkája mellett klinikai pszichológusként dolgozik serdülőkkel, fiatal felnőttekkel, párokkal/családokkal, valamint pszichodrámacsoportot vezet a 14-18 év közötti korosztálynak.

Mobirise
Mobirise

Kótyuk Eszter

2015 óta az Eötvös Loránd Egyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Affektív Pszichológia Tanszékének adjunktus munkatársaként vesz részt a folyó oktatási, kutatási tevékenységekben.
E mellett 2018 júliusától MTA Lendület pályázat keretében nyert "A hatékony alkalmazkodás kulcsfontosságú elemei kihívást jelentő környezetben” című projekt posztdoktor kutatója.
2015 és 2018 között az MTA posztdoktori kutatói programja keretében a függőségek pszichológiai, genetikai, környezeti és biometriai aspektusainak integratív elemzésével foglalkozott, 2014-es évben pedig a Washington University in St. Louis, USA, Kognitív Pszichológia Laboratóriumában Prof. David Balota vezetésével az ott folyó idős-kutatásokba csatlakozott be posztdoktor kutatóként. Érdeklődése fókuszában a kémiai és viselkedéses függőségek, ezek genetikai faktorainak vizsgálata áll. 

Kun Bernadette

dr. Kun Bernadette pszichológus, egyetemi adjunktus, az ELTE Pszchológiai Intézet munkatársa. 2005-ben végzett pszichológusként az ELTE PPK-n, ahol 2006-2012 között doktori tanulmányokat folytatott. Disszertációját 2012-ben védte meg, témája a pszichoaktívszer-használat és az érzelmi intelligencia kapcsolata volt. 2006 és 2011 között a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet munkatársa volt, 2011-től az ELTE Pszichológiai Intézetében oktató és kutató. Fő kutatási területei a viselkedési addikciók – ezen belül a szerencsejáték zavar, kényszeres vásárlás, testedzés-függőség és munkafüggőség.

Mobirise
Mobirise

Magi Anna

Pszichológus. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékén egyetemi tanársegéd. Fő kutatási területe a pszichopátiás vonások proszociális vonatkozásai, a pszichopátiás vonások szerepe a szenvedélymagatartásokban, valamint a szenvedélymagatartások epidemiológiája és pszichológiai háttere.

Paksi Borbála

Szociológus, közgazdász-tanár. 30 éve folytat kutatásokat, ezalatt mintegy 80 kutatásban vett részt és több, mint 50 kutatást vezetett. Főbb kutatási területei: a szenvedélybetegségek epidemiológiája, valamint a prevenciós beavatkozások monitorozása és értékelése. Kutatásai meghatározóak az addiktológia területén készült magyarországi lakossági vizsgálatok területén. Elnökségi tag a Magyar Addiktológiai Társaságban (MAT) valamint a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségében (MADÁSZSZ). 

Mobirise
Mobirise

Marc Potenza

Dr. Marc Potenza pszichiáter, addiktológus. Tudományos fokozatait a Yale Egyetemen szerezte. Az általános és pszichiátriai rezidensképzést, valamint az addikciók területén folytatott speciális tréninget szintén a Yale-n végezte. Jelenleg a pszichiátria, a gyermekvizsgálat és az idegtudomány professzora (Yale School of Medicine). Emellett senior kutató a Yale Connecticut Council on Problem Gambling tanácsában, valamint a szintén Yale-hez tartozó Problem Gambling Clinic, a Center of Excellence in Gambling Research, és a Women and Addictive Disorders Core of Women's Health Research központok vezetője. Tizenöt folyóirat szerkesztői bizottságának tagja (többek között a Current Addiction Reports főszerkesztője), és számos nemzeti és nemzetközi díj tulajdonosa. A SAMHSA, NIH, APA és a WHO szervezeteknél végzett függőségekkel kapcsolatos tanácsadói munkát. Két DSM-5 munkacsoport munkáját is segítette. 

Reinhardt Melinda

Klinikai szakpszichológus, művészetterapeuta. Egyetemi adjunktus az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékén. Jelenlegi kutatási területei a nem szuicidális önsértés pszichoszociális aspektusai, a perfekcionizmus adaptív és maladaptív vonatkozásai, valamint az együttes rumináció különböző kapcsolati relációkban.

Mobirise
Mobirise

Szabó Attila

Szabó Attila (Phd DSc) felsőoktatási tanulmányait (BSc, MSc, PhD) Montrealban, Kanadában végezte. Később Angliában a Nottinghami Trent Egyetemen dolgozott 9 éven keresztül, először mint egyetemi adjunktus, majd később, mint egyetemi docens. Majd 2007 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetemen oktat és kutat. Jelenleg az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet egyetemi professzora. 2017-ben szerezte meg a Magyar Tudományos Akadémia doktori címét. Több mint 3000 hivatkozás van a munkásságára és több száz tudományos munkája jelent meg.

Urbán Róbert

Urbán Róbert PhD DSc, egészségpszichológus, az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszékén tanszékvezető egyetemi tanára. Fő kutatási területe az egészségmagatartást – dohányzást, alkoholfogyasztást, fizikai aktivitást, táplálkozást – befolyásoló pszichoszociális tényezők vizsgálata.

Mobirise
Mobirise

Várnai Dóra

Várnai Dóra Eszter vagyok pszichológus, pedagógus, az ELTE PPK Klinikai Pszichológiai és Addiktológia Tanszék munkatársa. A diplomám megszerzése óta az Iskoláskorúak Egészségmagatartása nevű vizsgálatban dolgozom kutatóként és ezen belül fő témám a kortársbántalmazás. Ezt a területet iskolapszichológusként is megismertem, valamint több ízben is alkalmam nyílt antibullying prevenciós programok (NyugiOvi, Enable) kidolgozásában részt venni. Férjemmel két iskoláskorú gyermeket nevelünk.

Vereczkei Andrea

Egyetemi tanulmányaimat a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán alkalmazott zoológus szakon, kísérletes zoológia szakirányon végeztem (2009). Szakdolgozóként 2006-ban kerültem a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetébe. Elsősorban pszichiátriai betegségek genetikai hátterével kezdtem foglalkozni Dr. Sasvári-Székely Mária, majd Dr. Barta Csaba témavezetésével. PhD fokozatot ugyanitt szereztem (2015) heroinfüggőség és szubsztitúciós terápia témában, jelenleg pedig egyetemi tanársegédként az oktatás mellett az addikció és egyéb pszichiátriai betegségek genetikai és epigenetikai kutatásával foglalkozom.

Mobirise
Mobirise

Veres-Székely Anna

Pszichogenetikai kutatások a Semmelweis Egyetemmel kollaborációban, melyek az emberi viselkedést alakító genetikai háttértényezőket vizsgálják. A munka során új mérőeszközöket fejlesztettünk ki a temperamentum, egyes hangulati jellemzők, a flow-fogékonyság, a hipnábilitás és a kognitív teljesítményt befolyásoló információ-feldolgozási sebesség mérésére és létrehoztunk egy több-ezer személy genetikai és fenotípusos adatait tömörítő gén-bankot. Az adatok elemzéséből az egyéni különbségek öröklött hátterének feltárását célzó értékes eredmények születtek, melyek közül a legfrissebb egy dopaminerg génváltozat és a hosszú élettartam kapcsolatát igazolja, eddig még nem tárgyalt gén-környezet interakciók megjelölésével. Jelenleg az MTA-ELTE Lendület Adaptáció Kutatócsoport vezetője, mely a hatékony alkalmazkodás kulcsfontosságú elemeit vizsgálja kihívást jelentő környezetben. Célunk, hogy információ-technológiára épülő, új megközelítésekkel kísérjük végig az adaptáció folyamatát olyan személyeknél, akik „újoncként” kerülnek be a bölcsödébe, óvodába, iskolába, vagy az egyetemre. Az iskolakezdést kísérő, illetve az egyetemi vizsgák okozta stressz csökkentésére különböző, könnyen alkalmazható intervenciós programokat is kidolgozunk, hogy a megértésen túl segítsük is a kihívásokkal teli környezethez való adaptáció folyamatát. 


Cím 

1064 Budapest,
Izabella utca 46.


Kapcsolat 

Email: bls@ppk.elte.hu
Tel.: +36 1 461-4500/3878
Mob.: +36 20 912-8094

Linkek 

bls2018.hu 
ELTE 
ISSBA 

Visszajelzés 

Kérjük, küldje el nekünk ötleteit, hibajelentéseit, javaslatait! Bármilyen visszajelzést értékelni fogunk.